Sabtu, 30 April 2011

Mensabitkan Kesalahan Zina Dan Liwat

Kesalahan zina dan liwat sabit dengan iqrar(pengakuan) atau melalui saksi-saksi yang memenuhi syarat syaratnya.

1) Iqrar (Pengakuan)

Hadis riwayat Abu Hurairah r.a. (al-Bukhari, kitab al-Hudud):

"Seorang lelaki datang mengadap Rasulullah s.a.w. di dalam masjid. Lelaki itu berkata: "Wahai Rasulullah! Saya telah melakukan zina." Rasulullah s.a.w. berpaling ke arah lain (yakni seperti tidak melayannya), lelaki itu mengulangi pengakuannya sebanyak empat kali. Setelah lelaki itu membuat pengakuan sebanyak empat kali, akhirnya Rasulullah s.a.w. bersabda: "Adakah engkau gila?" Dia menjawab: "Tidak." Rasulullah s.a.w. bertanya lagi: "Adakah engkau telah berkahwin?" Dia menjawab: "Ya." Lalu Rasulullah s.a.w. memerintahkan (para sahabatnya): "Bawalah lelaki ini pergi dan rejamlah dia."

Mengikut riwayat yang lain, Rasulullah s.a.w. bersabda: "Adakah engkau bercumbu-cumbu sahaja." Dia menjawab: "Tidak. Sebenarnya saya telah berzina."

Mengikut riwayat yang lain: "Setelah selesai sembahyang, dia (lelaki itu) datang lagi, lalu Rasulullah s.a.w. bersabda: "Tidakkah awak telah berwuduk dan telah bersembahyang? Dengannya Allah mengampunkan dosa." Tetapi lelaki itu terus mengaku berzina dan mahu supaya disucikan dirinya dengan hukuman.

Hadis riwayat Sulaiman bin Buraidah, daripada bapanya (riwayat Muslim, Kitab al-Hudud):

"Kemudian seorang perempuan dari qabilah al-Ghamidiyah datang mengadap Rasulullah s.a.w. Wanita itu berkata: "Wahai Rasulullah! Sucikanlah diri saya." Sabda Rasulullah s.a.w. : "Baliklah, beristighfarlah engkau dan bertaubatlah." Wanita itu berkata lagi: "Adakah engkau mahu melakukan kepada saya seperti yang engkau lakukan kepada Ma'iz bin Malik?" Rasulullah s.a.w. bertanya: "Apakah masalah engkau?" Wanita itu memberitahu bahawa dia sedang mengandung hasil perbuatan zina. Rasulullah s.a.w. bertanya: "Apakah benar?" Wanita itu menjawab: "Ya." Rasulullah s.a.w. bersabda: "Bersalinlah dahulu."

Wanita itu dijaga oleh seorang lelaki dari kalangan Ansor sehingga bersalin. Kemudian lelaki itu datang menemui Rasulullah s.a.w. memberitahu bahawa wanita itu telah bersalin. Baginda bersabda: "Kita tidak akan merejamnya dan membiarkan anaknya tidak dapat menyusu." Lalu bangun seorang lelaki dari kalangan Ansar dan berkata: "Biar saya uruskan urusan penyusuannya, wahai Nabi Allah." Lalu Rasulullah s.a.w. merejam wanita itu."

Kedua-dua hadis di atas diriwayatkan oleh para ulama hadis dengan riwayat yang sahih dan menjadi dalil dalam kes iqrar (mengaku) berzina. Para ulama telah menyimpulkan daripadanya hukum-hukum yang berkaitan dengan iqrar melakukan kesalahan zina dan liwat.

Syarat-syarat iqrar

1. Orang yang membuat pengakuan itu hendaklah seorang yang baligh dan berakal. Tidak sah pengakuan orang gila, mabuk dan sebagainya, kerana sabda Rasulullah s.a.w. (Abu Daud: Kitab al-Hudud):

"Diangkat qalam daripada menulis amalan kanak-kanak sehingga dia baligh, daripada orang tidur sehingga dia terjaga, dan daripada orang gila sehingga dia sedar."

2. Pengakuan hendaklah dilakukan dengan pilihan sendiri, tanpa dipaksa, sepeti dipukul, dibelasah, diberi bahan yang menghilangkan ingatan seperti dadah dan sebagainya. Maka tidak sah pengakuan orang yang dipaksa, kerana sabda Rasulullah s.a.w. (Ibn Majah: Kitab al-Talaq):

"Allah mengangkat (memaafkan) kesalahan umatku yang melakukan sesuatu kerana tersalah, terlupa dan dipaksa."

3. Iqrar (pengakuan) dilakukan secara lisan. Tidak diterima pengakuan dalam bentuk tulisan, pita rakaman dan sebagainya dalam perkara hudud.

4. Iqrar hendaklah dilakukan berulangkali dalam perkara zina dan liwat, iaitu sebanyak empat kali, dalam majlis yang berasingan, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. terhadap Ma'iz bin Malik.

5. Iqrar itu dilakukan di hadapan hakim dan hakim pula menunjukkan sikap tidak senang dan berusaha supaya orang yang beriqrar itu tidak mengulangi iqrarnya, kerana bertaubat lebih baik daripada menyerah diri secara iqrar di hadapan pihak yang berkenaan, kerana inilah cara yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w.

Menarik Balik Pengakuan

Seseorang yang mengaku melakukan zina dan liwat hendaklah diterima penarikan balik pengakuannya, walaupun sudah memenuhi syarat-syarat yang tersebut di atas, kerana Rasulullah s.a.w. menegur para sahabat baginda dengan keras kerana meneruskan hukuman terhadap Ma'iz bin Malik setelah dia melarikan diri ketika hukuman dijalankan.

Apabila seseorang lelaki mengaku zina dengan seseorang perempuan dan perempuan itu tidak mengaku salah, maka si lelaki sahaja yang dihukum, kerana inilah keputusan yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud.

2) Saksi-Saksi

Fiman Allah (al-Nisa': 15) yang bermaksud: "Dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji (zina) di antara perempuan-perempuan kamu, maka carilah empat orang lelaki di antara kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan mereka."

(al-Nur:4) yang bermaksud: "Dan orang-orang yang melemparkan tuduhan (zina) kepada perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan empat orang saksi..."Ÿ

Firman Allah lagi (al-Nur:13) yang bermaksud: "Sepatutnya mereka (yang menuduh) membawa empat orang saksi membuktikan tuduhan itu. Jika mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka mereka itu pada sisi hukum Allah, adalah orang-orang yang dusta."

Orang yang menjadi saksi hendaklah memenuhi syarat-syarat berikut:

1. Baligh lagi berakal. Oleh itu tidak boleh diterima tuduhan yang dilakukan oleh orang gila, kerana cakapnya tidak boleh diterima.

2. Islam, sekiranya tuduhan dilakukan terhadap orang Islam, kerana kesedarannya terhadap perhitungan dosa pahala dan sebagainya. Di samping itu, perkara zina dan liwat ini termasuk dalam hukum hudud Islam yang dinaskan.

3. Mempunyai pancaindera yang sihat. Tidak diterima saksi yang tidak jelas penglihatan, tuli dan bisu.

4. Adil, yakni seseorang yang diketahui tidak melakukan mana-mana dosa besar, dosa kecil secara berterusan dan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah, walau pun tidak berdosa.

5. Lelaki, yakni dalam perkara hudud dan qisas. Oleh kerana zina dan liwat termasuk dalam perkara hudud, maka saksi wanita tidak diterima dalam perkara ini.

6. Tiada tohmahan (kekeliruan yang menarik manfaat atau menolak mudarat), berkepentingan dan prejudis seperti menjadi saksi kepada bapa, anak atau majikannya, atau orang yang diketahui bermusuh dengan orang yang dituduh yang akan memburukkannya sahaja. Maka tidak boleh menerima penyaksian saksi yang ada kaitan dengan konspirasi politik dan sebagainya.

7. Bilangan yang cukup. Pada tuduhan zina dan liwat, memerlukan empat orang saksi.

8. Keempat-empat saksi melihat (perbuatan zina dan liwat itu) bersama-sama.

9. Memberi keterangan dalam majlis (persidangan) yang sama.

Saksi dalam tuduhan zina dan liwat bukan sahaja wajib memenuhi syarat-syarat tersebut tetapi juga hendaklah melihat kesalahan itu berlaku mengikut takrifnya secara jelas, yakni melihat anggota kemaluan yang melakukannya secara jelas. Para ulama bersepakat mengatakan bahawa keterangan melalui kesan air mani, pita video dan gambar tidak boleh mensabitkan kesalahan zina dan liwat. Keterangan saksi yang berlapis yang hanya menerima berita dari orang lain (hearsay) juga tidak boleh diterima.

Kesemua perkara tersebut menunjukkan bahawa tuduhan zina dan liwat, tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenangnya.

Keterangan-Keterangan Yang Tidak Nyata

Penggunaan kepakaran untuk menganalisa darah dan air mani (atau ujian DNA) bagi mensabitkan kesalahan jenayah hudud seperti zina dan liwat tidak dibenarkan oleh Islam, kerana ada syubhat (kekeliruan). Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud:

"Hudud hendaklah ditolak (tidak dilaksanakan) dengan adanya syubhat (kekeliruan)."

Ketepatan analisa DNA boleh dipertikaikan kerana banyak kemungkinan-kemungkinan yang boleh menimbulkan keraguan.Sesetengah ulama membenarkan analisa ini untuk menafikan tuduhan sahaja, bukan untuk mengisbatkannya (mensabitkan kesalahan). Para ulama Islam telah menyebut perkara ini di dalam kitab-kitab fiqh, di antaranya Ibn al-Qayyim di dalam kitanya al-Turuq al-Hukmiyyah.

Begitu juga tuduhan tidak boleh disabitkan dengan gambar, pita video, kaset dan sebagainya yang bukan merupakan keterangan secara langsung.

Bersumpah

Tidak diharuskan bersumpah bagi mensabitkan jenayah hudud yang berkaitan dengan hak Allah, seperti zina dan liwat. Bahkan jenayah hudud dan qisas dalam perkara hak manusia juga tidak dibenarkan bersumpah menurut jumhur (kebanyakan) ulama kerana perkara hudud dan qisas yang berhubung dengan hak manusia juga dianggap menyerupai hak Allah.

Yang dimaksudkan dengan bersumpah di sini adalah sumpah mengikut hukum Islam dengan lafaznya yang ditetapkan, bukan seperti yang difahami oleh orang jahil yang mencadangkan supaya sumpah dilakukan secara menjunjung al-Quran, yang menyerupai sumpah yang dilakukan oleh penganut agama Kristian.

Sumber : http://yusofembong.blogspot.com/

Cara pemakanan sempurna bermula di rumah

Oleh Nazri Hussein

Halal, berkhasiat serta tak membazir ciri-ciri utama lahir masyarakat berkualiti

ISLAM bukan sekadar menuntut umatnya menitikberatkan persoalan kerohanian tetapi juga mendidik manusia bagaimana menjaga pemakanan yang betul untuk kesihatan tubuh badan. Anggota fizikal yang sihat, cergas serta bertenaga akan membina jiwa bersemangat, beriltizam, istiqamah dalam semua urusan serta memiliki kekuatan rohani melaksanakan ibadah kepada Allah.
Adab dan akhlak dalam soal pemakanan seperti mengawal nafsu makan, mengelak daripada makan terlalu kenyang, memilih makanan halal dan berkhasiat serta tidak membazir adalah ciri-ciri yang sangat diutamakan demi melahirkan masyarakat berkualiti yang terhindar daripada gejala penyakit.
Allah berfirman yang bermaksud: “Makanlah makanan yang halal dan baik daripada rezeki yang telah Allah kurniakan kepada kamu. Dan patuhlah kepada Allah yang kepada-Nya kamu telah beriman.” (Surah al-Maidah, ayat 88)

Isu obesiti atau kegemukan tidak terkawal dalam kalangan kanak-kanak sekolah mendapat perhatian umum akhir-akhir ini sewajarnya dapat diatasi jika pendidikan mengenai etika pemakanan dianjurkan Islam dilaksanakan dengan sempurna dan bersungguh-sungguh.

Dalam soal ini, ibu bapa sebagai kaunselor pertama wajar memainkan peranan penting dengan mendidik anak cara pemakanan yang betul bermula dari rumah. Ibu bapa wajar memastikan sumber rezeki yang akan dikongsikan bersama anak datang daripada sumber halal.

Rezeki dalam bentuk makanan, minuman atau wang ringgit yang jelas haram, syubhat, akan membentuk generasi lemah fizikal, mudah dijangkiti penyakit sama ada rohani atau jasmani selain sukar menguasai ilmu.
Malah, darah daging yang tumbuh hasil daripada rezeki haram akan dilaknat Allah serta disediakan pembalasan dalam bentuk seksaan neraka.

Rasulullah SAW mengingatkan perkara ini kepada umat Islam dalam hadis yang bermaksud: “Setiap daging yang tumbuh dari sumber yang haram, maka api neraka saja yang layak untuknya.” (Hadis riwayat Muslim)

Islam tidak boleh memandang mudah atau mengambil sikap acuh tidak acuh dalam soal makanan kerana apa saja yang masuk ke dalam halkum akan dinilai oleh Allah. Ia bukan sekadar untuk mengenyangkan perut semata-mata tetapi makanan turut mempengaruhi akidah.

Rezeki dalam bentuk makanan atau minuman yang berkat tentulah menjernihkan minda serta memudahkan kita menghafaz ayat al-Quran sebagai amalan seharian.

Rasulullah SAW sentiasa berhati-hati menjaga pemakanan. Baginda sama sekali tidak akan memakan sesuatu makanan yang dihidangkan jika tidak mengetahui sumbernya yang sebenar. Malah, bentuk badan Rasulullah SAW yang sederhana iaitu tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk menunjukkan keprihatinan Baginda dalam aspek pemakanan seimbang.

Sabda Baginda yang bermaksud: “Tiada satu tempat yang dipenuhkan oleh anak Adam yang lebih mencelakakan dirinya selain daripada perutnya. Memadailah untuk anak Adam itu beberapa suap makan untuk menguatkan tulang belakangnya (bagi menahan kelaparan dan untuk berdiri ketika beribadah). Jika itu tidak dapat dipertahankan, maka hendaklah bahagikan perut kepada tiga bahagian; satu untuk makanan, satu untuk minuman dan satu lagi kosongkan untuk bernafas.”

Sebagai umat akhir zaman yang sentiasa terdedah dengan pelbagai penyakit kronik, sewajarnya saranan Rasulullah SAW dicontohi dan diikuti kerana kesejahteraan hidup bermula daripada tubuh badan yang cergas dan sihat serta akal yang cerdas.

Allah amat melaknat orang yang gemuk kerana terlalu banyak makan dan minum. Kegemukan menjadikan seseorang itu lemah, malas melakukan sesuatu usaha dan membantutkan produktiviti.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Bala yang pertama sekali berlaku kepada umat ini sesudah pemergian Nabi ialah kekenyangan perut. Sebab apabila sesuatu kaum itu kenyang perutnya maka akan gemuklah badannya, lalu akan lemahlah hatinya dan akan bermaharajalelalah syahwatnya.” (Hadis riwayat Bukhari)

Antara adab dan amalan Nabi ketika makan adalah makan mengguna jari tangan, tidak bernafas ketika minum, makan hanya ketika lapar dan berhenti sebelum kenyang serta mengunyah makanan sehingga halus dan menghabiskan sisa makanan tanpa dibiarkan membazir.

Baginda juga tidak tidur selepas makan kerana tabiat ini memberi kesan buruk pada kesihatan. Antara makanan digemari Rasulullah SAW ialah susu, buah-buahan, kurma, daging kambing, madu, sayur-sayuran serta bubur yang mempunyai khasiat kepada tubuh badan.

Baginda sepanjang hayatnya tidak pernah mengalami penyakit berat kecuali penyakit ringan yang biasa dialami oleh manusia biasa. Kehebatan Rasulullah SAW menjaga gaya pemakanan menjadikan Baginda pemimpin disegani, ketua keluarga yang cergas, pahlawan perang yang kuat dan bertenaga selain memiliki kebijaksanaan akal yang tinggi.

Pelbagai penyakit kronik yang melanda umat Islam di seluruh dunia hari ini dapat dihindari andai kita berusaha bersungguh-sungguh menjaga tabiat pemakanan serta mengamalkan penjagaan kesihatan yang betul.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

Jumaat, 22 April 2011

Imam Besar Masjidil Haram Gesa Umat Islam Kekalkan Perpaduan

KUALA LUMPUR: Imam Besar Masjidil Haram, Sheikh Dr Abdul Rahman Ibn Abdul Aziz As-Sudais menggesa umat Islam agar berpegang teguh kepada al-Quran dan sunnah demi memastikan mereka kekal bersatu padu.

Beliau berkata, perpecahan di kalangan umat Islam akan berlaku sekiranya mereka tidak menjadikan kedua-dua perkara itu sebagai amalan kehidupan seharian.

"Anda semua harus berpegang pada hadis Rasulullah S.A.W. mengenai pentingnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, jika tidak inilah (perpecahan) jadinya kepada umat kita (Islam)," katanya dalam khutbah Jumaat yang diikuti oleh lebih 3,000 jemaah, di Masjid Wilayah Persekutuan, Jalan Duta, di sini.

Khutbah beliau bertajuk "Perpaduan Islam dan Cabaran Semasa" diterjemahkan ke Bahasa Malaysia oleh Yang Dipertua Persatuan Bahasa Arab Malaysia Datuk Mahamud Abdul.

Sheikh Abdul Rahman turut berpesan kepada umat Islam di negara ini supaya meningkatkan ketakwaan kepada Allah S.W.T.

Imam itu berkata, perpaduan juga boleh dicapai menerusi peningkatan ilmu pengetahuan serta memahami Al-Quran serta hadis Rasulullah S.A.W.

"Dengan itu, saya menggalakkan anda semua supaya meningkatkan penguasaan Bahasa Arab kerana kesatuan umat ini satu tiangnya iaitu menguasai Bahasa Arab itu sendiri," katanya.

Katanya, umat Islam harus mengakui mereka adalah umat pertengahan di dunia iaitu bersifat sederhana dalam kehidupan seharian.

"Oleh itu, janganlah kita menjadi pelampau dan jangan pula merendah diri sampai kita ditindas oleh bangsa lain," katanya.

Beliau menambah, umat Islam juga harus mempunyai keseimbangan dari segi ilmu dan amal kerana kedua-duanya saling melengkapi.

Sheikh Abdul Rahman yang sedang dalam rangka lawatan lima hari ke Malaysia turut mengunjungi Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak di Putrajaya petang ini. -BERNAMA

Selasa, 19 April 2011

Bekas Ahli Gimnastik, Jurutera Antara 10 Calon Imam Muda 2

Oleh SITI AZIRA ABD AZIZ

KUALA LUMPUR: Bekas ahli gimnastik, jurutera dan pensyarah antara 10 calon Imam Muda musim kedua (IM2) yang diumumkan di Dewan Muktamar, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI), malam Isnin.

Pengumuman tersebut turut disiarkan secara langsung menerusi Astro Oasis (saluran 106).

Dua calon berasal dari luar negara iaitu bekas ahli gimnastik Mujahid Suhaimi, 20, (Singapura-pelajar) dan Zulfadli Awang, 24, (Brunei-pegawai masjid).

Sementara yang lain adalah Ali Khairudin Abdul Marif, 26, (Sabah-guru Kafa), Mohd Hassan Adli Yahaya @ Yahuza, 26, (Perak-pensyarah), Nazrul Izwan Zolkiflee, 26, (Johor-guru besar), Wan Najdi Wan Mohd Noh, 20, (Kelantan-guru tarannum).

Turut serta Mohd Fakhrurrazi Hussin, 27, (Terengganu-imam), Ammar Wan Harun, 27, (Kuala Lumpur-mahasiswa), Mohd Azlan Zulkarnain, 25, (Kuala Lumpur-jurutera) dan Abdul Fattah Riddzwan, 21, (Negeri Sembilan-fasilitator).

"Sepuluh peserta yang berjaya terpilih dalam program ini telah melepasi ujian bacaan ayat al-Quran, pengetahuan am dan mempunyai kelainan tersendiri seperti bakat dan profesion.

"Apabila program ini bermula nanti, mereka akan diberi pendedahan dari sudut ekonomi seperti pasaran saham dan perubatan Islam.

"Sama ada mereka disingkirkan atau tidak nanti, 10 calon ini tetap akan bergelar imam muda. Kami berharap mereka akan menjadi imam muda contoh apabila program ini berakhir kelak," kata Pengurus Saluran Astro Oasis, Izelan Basar ketika sidang media selepas pengumuman tersebut.

Tambahnya: "Kami amat bersyukur terhadap penerimaan program ini pada musim lalu kerana semakan carian di Google mencatatkan 1.7 juta pelayar, lebih 300,000 peminat di Facebook, ditonton 3 juta penonton dan mendapat liputan meluas media tempatan dan antarabangsa."

Juara akan menerima hadiah berupa biasiswa pakej platinum selama empat tahun di Universiti Al-Madinah, kereta, wang tunai RM30,000, pakej perabot, pakej haji dan umrah, pakej percutian, Macbook Apple, Ipad Apple, telefon bimbit, sijil pentauliahan dan trofi.

Naib juara bakal memenangi biasiswa pakej emas di universiti yang sama, wang tunai RM20,000, pakej perabot, pakej umrah, pakej percutian, Macbook Apple, Ipad Apple, telefon bimbit, sijil pentauliahan dan trofi.

Sementara calon lain akan menerima pakej umrah, pakej percutian, Ipad Apple, telefon bimbit, sijil pentauliahan dan trofi.

Kapsul IM2 akan disiarkan pada 25 April ini, setiap hari Isnin hingga Khamis, pukul 7.55 malam, Mimbar IM2 (Jumaat, 6.30 petang, 29 April), Medan IM2 (Jumaat, 9 malam).

Sumber : http : //www.mstar.com.my/

Jumaat, 15 April 2011

Nabi Muhammad SAW laknat pemberi, penerima rasuah

Oleh Aziz Jamaludin Mhd Tahir

PERKATAAN ‘rasuah’ berasal daripada perkataan Arab, ‘al-risywah’. Dalam al-Quran, rasuah digolongkan dalam kata umum batil, iaitu meliputi juga jenayah lain seperti merompak, memeras ugut dan menipu.

Di negara ini, dari segi undang-undang, semua perbuatan ‘memberi dan menerima suapan’ adalah sebahagian daripada perbuatan dan kesalahan jenayah rasuah.

Rasuah bukanlah satu fenomena baru. Ia suatu fenomena universal tanpa batasan waktu dan tempat. Tiada negara boleh mendakwa bebas daripada jenayah rasuah. Kewujudannya bermula sejak sejarah peradaban manusia yang dinodai oleh sifat-sifat tamak dan haloba. Rasuah merupakan satu jenayah berat yang mudah menular ke dalam sistem hidup masyarakat.

Membanteras gejala rasuah di dalam masyarakat adalah satu jihad sosial yang sangat utama demi keadilan yang dituntut oleh Allah SWT. Perbuatan ini dengan sendirinya mencemar Islam dan negara. Mereka bukan sahaja pengkhianat kepada rakyat, malah mereka telah mengakibatkan agama Islam tercela dan negara musnah.

Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Pemberi rasuah dan penerima rasuah masuk neraka.”

Rasuah terus bermaharajalela, amaran Nabi SAW tidak sedikitpun menakutkan mereka. Tetapi buat mereka yang imannya sudah diselaputi oleh serakah duniawi, sabda Rasulullah SAW itu tidak akan mencecah ke hati nuraninya. Rasulullah SAW juga meramalkan akan datang muncul satu zaman yang mana manusia menjadikan wang sebagai berhala mereka.

Setiap kepingan wang atau dolar menjadi agama mereka. Perut-perut mereka menjadi tuhan-tuhan mereka. Perempuan-perempuan mereka menjadi kiblat mereka. Imam mereka sudah hilang kecuali namanya sahaja. Seks menjadi tumpuan mereka. Kemuliaan seseorang itu akan diukur berdasarkan kekayaannya.

Dalam hal ini, terdapat banyak hadis sahih yang menunjukkan baginda melaknat orang yang memberi rasuah dan penerima rasuah. Rasuah adalah satu daripada dosa besar manakala rasuah paling keji dan besar dosanya ialah rasuah berkaitan hukum. Ini kerana hukum ditetapkan oleh Allah SWT, sementara manusia hanya pelaksana.

Dalam konteks rasuah di Malaysia, paling banyak kita menerima laporan ialah mengenai salah laku penjawat awam kerana seolah-olah mereka sahaja yang bersalah dalam hal ini. Sebenarnya, yang patut juga dipersalahkan ialah tangan yang memberi kerana dalam sistem persaingan, mereka sanggup melakukan apa sahaja demi mencapai hasrat dan tujuan.

Persoalan yang melingkari penjawat awam, misalnya dalam kes yang melibatkan negara kehilangan lebih satu bilion ringgit ekoran masalah kutipan cukai oleh pihak berkuasa kastam memberikan gambaran seolah-olah penjawat awam sahaja yang bersalah. Penjawat awam dikatakan menerima sejumlah wang bagi memberikan laluan kepada kemasukan barangan yang diisytiharkan cukai yang rendah ataupun dilepaskan begitu sahaja.

Seharusnya pihak SPRM perlu juga membuat penyiasatan mendalam mengenai kejujuran syarikat atau orang perseorangan yang membawa masuk barangan tersebut. Tanpa membuat siasatan dan bertindak mengenakan hukuman yang berat ke atas syarikat terbabit, maka semakin lama akan menyebabkan penjawat awam terasa seolah-olah mereka terus dijadikan kambing hitam dalam usaha kerajaan menghapuskan gejala rasuah dalam masyarakat.

Perlu juga disiasat secara jelas apakah motif sebenar sesebuah syarikat yang banyak bertindak sebagai ‘philanthropist’ atau dermawan dengan mengeluarkan bantuan dan tajaan dalam jumlah yang besar kepada sesebuah badan sukarela ataupun pertubuhan. Apakah syarikat-syarikat itu benar-benar ikhlas sebagai memenuhi tanggungjawab sosialnya?

Perbuatan rasuah sejak permulaan sejarah lagi sudah berlaku. Rasuah datang dalam pelbagai kaedah. Ada melalui acara permainan golf, janji pakej umrah malah tidak keterlaluan rasuah menggunakan wanita cantik untuk memperoleh sesuatu perkara yang dihajatinya, selain menggunakan wang dan menaja percutian mewah seseorang. Kebiasaannya, orang yang dijadikan sasaran ialah mereka yang mempunyai kedudukan atau ada kuasa membuat keputusan berhubung dengan apa yang diinginkan itu.

Contoh klasik mengenai perkara ini boleh kita lihat melalui hubungan cinta antara Samson dan Delilah. Samson merupakan seorang panglima besar dan tidak mampu dikalahkan oleh sesiapa. Disebabkan ketaksubannya terhadap kecantikan Delilah, mereka akhirnya terjerat dengan kesilapan sendiri. Samson mendedahkan kelemahan yang ada pada dirinya, iaitu rambutnya yang panjang dan tidak pernah digunting.

Mengetahui kelemahan tersebut, pada suatu hari ketika Samson tertidur di pangkuan Delilah, rambutnya digunting. Selepasnya kekuatan Samson menjadi lemah, dan ketika itulah seluruh kerajaan yang dipimpin oleh Samson jatuh dan menjadi milik penduduk Palestin. Legenda itu kemudiannya dijadikan asas permusuhan antara Islam dan Kristian sehingga menerbitkan rasa marah yang mendalam. Legenda itu kemudiannya dibangkitkan kembali oleh tentera Perang Salib untuk membunuh kekuatan empayar Islam.

Menurut anggaran terbaru, negara dikatakan mengalami kerugian besar jika gejala rasuah tidak dapat dibendung. Baru-baru ini didedahkan pula lebih RM1 bilion telah berlegar dalam kelompok tertentu sehingga menyebabkan SPRM membuat sasaran untuk mendapatkan kembali RM3 bilion menerusi siasatan yang melibatkan kakitangan kastam secara besar-besaran. Lebih enam puluh orang telah disiasat dan sebahagian besar sedang menunggu untuk didakwa di mahkamah.

Kesedaran mengenai keburukan rasuah yang dikempenkan setiap masa nampaknya kurang memberi kesan menyeluruh. Dengan menjadikan penjawat awam sebagai sasaran utama, ia tidak boleh dilihat sebagai sesuatu yang bermaruah, kerana puncanya masih belum dapat dibasmi sepenuhnya.

Disebabkan rekayasa perniagaan moden memerlukan persaingan, maka syarikat yang inginkan projek kerajaan sanggup memperuntukkan sebahagian kecil wang untuk melobi dan belanja keraian tertentu asalkan projek itu menjadi miliknya.

Senario ini perlu diselidiki secara mendalam jika kita ingin menghapuskan rasuah. Persoalan rasuah adalah tidak sama dengan tanggapan apabila penawaran menjadi lebih kecil manakala permintaan semakin meningkat, menyebabkan perlumbaan menjadi sengit. Asas persaingan adalah membentuk suasana pertandingan yang sihat, tetapi tentunya ada muslihat lain di sebalik persaingan tersebut. Inilah yang seharusnya dibasmi secara menyeluruh oleh SPRM ataupun pihak berkuasa.

Seseorang penjawat awam yang dikaitkan dengan rasuah haruslah diurus dengan baik dan tidak menjadikan mereka berada dalam tekanan yang melampau. Kemungkinan rasa tertekan yang dialami oleh mereka yang tertuduh menyebabkan lebih menyakitkan hati penjawat awam apabila mereka dibawa ke balai polis dengan tangan bergari. Mereka seharusnya diberikan layanan yang mesra, dan cara siasatan yang tidak menyebabkan tertuduh terasa bagaikan berada dalam suasana aib yang besar.

Persoalan mengurus mereka yang tertuduh perlu dilaksanakan secara berhemah. Meskipun mempunyai bukti, tetapi sebenarnya berdasarkan undang-undang, selagi mahkamah belum membuat keputusan bersalah, maka tertuduh perlu dilayan sebaik mungkin.

Pihak yang mengurus usaha membanteras rasuah sepatutnya juga dapat mencari bukti untuk mendakwa mereka yang memberi rasuah. Pemberi rasuah perlu dikenakan hukuman lebih berat berbanding mereka yang menerima. Jika pemberi rasuah dikenakan hukuman lebih berat, bermakna intensiti penjawat awam melakukannya adalah kecil kerana tidak ada pihak terlalu terdesak meminta untuk diberikan kelonggaran atau pelenturan undang-undang.

Semua pihak perlu memperkuatkan iktikad dan memasang semangat untuk membanteras rasuah. Orang politik jangan menjadi kumpulan pendesak yang kuat kerana teladan yang diperoleh penjawat awam membekas dalam karier mereka sendiri.

DATUK AZIZ JAMALUDIN MHD TAHIR

Yang Dipertua Yayasan Dakwah

Islamiah Malaysia

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

Integriti, kualiti pemimpin penentu jatuh bangun negara


Pemerintah beriman pastikan amanah rakyat terlaksana

KEMAJUAN sesebuah negara bergantung kepada urus tadbir yang ada hubung kait dengan ketepatan memilih pemimpin benar-benar berfungsi sebagai seorang pemimpin dan pentadbir.

Kepakaran, kemahiran serta perwatakan peribadi mempengaruhi corak kepemimpinan dan menentukan jatuh bangun sesebuah negara. Ketepatan memilih pemimpin dapat menjamin kehidupan yang harmoni dan memastikan segala sistem kehidupan dilaksanakan dengan berkesan.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Sesiapa melantik orang yang tidak layak menjadi pemimpin, maka sesungguhnya ia telah membuang kalung Islam daripada tengkuknya.” (Hadis riwayat Imam Ahmad).

Rasulullah SAW juga berpesan kepada umat perlunya ada kalangan mereka yang menjadi pemimpin dalam sesebuah organisasi atau masyarakat demi melaksanakan amal makruf dan mencegah kemungkaran.

Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud: “Dan apabila ada tiga orang keluar mengembara maka salah seorang daripadanya hendaklah dilantik menjadi ketua. Ini bertujuan jika berlaku perselisihan pendapat dalam kalangan mereka, maka satu keputusan dapat dibuat melalui perlantikan seorang ketua.” (Hadis riwayat Abu Daud).

Ulama terkenal, Dr Abdul Aziz Izat al-Khayyat dalam kitabnya an-Nuzum as-Siyasi fi al-Islam menyatakan: “Adalah menjadi keperluan asas bagi sesebuah masyarakat untuk mewujudkan pemerintah yang menjaga hal ehwalnya serta mentadbir urusan kehidupan anggotanya.

Jika tidak wujud kuasa yang membelanya nescaya kehidupan manusia akan menjadi kucar-kacir dengan yang kuat menelan dan menguasai yang lemah dan tak berdaya. Budaya ini berdasarkan tabiat semula jadi manusia yang sentiasa cenderung kepada permusuhan dan melakukan kezaliman.

Memimpin sebuah negara adalah suatu taklif (mandat) bukannya tasyrif (kemuliaan) yang diberikan Allah. Mereka yang diberi taklif, tanggungjawab serta amanah ini perlu tunduk dan patuh sepenuhnya kepada Allah.

Firman Allah yang bermaksud: “Sesungguhnya kami telah kemukakan tanggungjawab amanah (Kami) kepada langit dan bumi serta gunung ganang (untuk memikulnya), maka mereka enggan memikulnya dan bimbang tidak dapat menyempurnakannya (kerana tidak ada pada mereka persediaan untuk memikulnya); dan (pada ketika itu) manusia (dengan persediaan yang ada padanya) sanggup memikulnya. (Ingatlah) sesungguhnya tabiat kebanyakan manusia adalah suka melakukan kezaliman dan suka pula membuat perkara yang tidak patut dikerjakan.” (Surah al-Ahzab, ayat 72)

Al-Mawardi dalam kitabnya al-Ahkam al- Sultaniyyah menyatakan, pemerintahan adalah satu amanah dan disyariatkan bagi menggantikan tugas kenabian dalam memelihara agama serta mentadbir urusan dunia umat Islam.

Katanya, ijmak ulama menetapkan, melantik pemerintah yang mampu melaksanakan tanggungjawab pemerintah dalam kalangan umat Islam hukumnya wajib.

Begitu juga pandangan Ibnu Taimiyyah dalam kitabnya al-Siyasah al-Syarieyyah, perlu diketahui tanggungjawab memerintah adalah sebahagian daripada kewajipan agama yang paling besar, malah agama tidak dapat ditegakkan tanpa pemerintah.

Pemilihan pemimpin ataupun khalifah adalah satu ikatan kontrak yang dipersetujui dengan rakyat sama ada melalui proses penyerahan kuasa atau pilihan raya. Berdasarkan itu, kedaulatan dan kuasa yang ada pada pemimpin adalah satu kontrak sosial yang disepakati antara pemerintah dengan rakyat.

Untuk menjamin kuasa ini dilaksanakan sebaik mungkin dan tidak disalahgunakan demi kebaikan rakyat, pemimpin yang berkeupayaan sama ada dari segi jasmani dan rohani perlu dipilih. Mereka juga perlu menguasai ilmu siasah dan pentadbiran, berketurunan baik serta adil melaksanakan tugasan diamanahkan.

Menurut al-Mawardi lagi, pemimpin dikehendaki ialah mereka yang tinggi budi pekerti dan akhlak merangkumi ciri takwa, warak, bercakap benar, amanah, bersih diri dari perkara haram dan meragukan, sentiasa tenang, kualiti maruahnya dihayati dalam semua urusan agama serta dunia.

Sehubungan itu, Islam menekankan kepemimpinan berintegriti, cemerlang, berkualiti dan terbukti unggulnya. Kepemimpinan semestinya didukung keimanan kepada Allah, cinta dan menghayati sunnah Rasulullah SAW.

Ciri kepemimpinan ini memberi kesan kepada masyarakat, mereka akan menghormati dan menyanjungi kepemimpinan diberikan.

Kepemimpinan bukan sekadar perjanjian antara pemimpin dengan masyarakat, tetapi juga perjanjian dengan Allah. Kepemimpinan hendaklah mementingkan integriti dalam melaksanakan sesuatu tanggungjawab.

Sebagai pemimpin yang dipilih, hendaklah sedar dan insaf bahawa tugasan ini satu taklif bukannya tasyrif. Ingatlah, mengkhianati amanah kepemimpinan adalah dosa besar yang akan menerima hukuman Allah di akhirat nanti.

Firman Allah yang bermaksud: “Dan hendaklah engkau merendah diri kepada pengikutmu daripada orang yang beriman. Kemudian jika mereka berlaku ingkar kepadamu, maka katakanlah: Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu lakukan! Dan berserahlah kepada Allah Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengasihani.” (Surah asy- Syu’araa’, ayat 215-217)

Khutbah JAKIM

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

Rabu, 13 April 2011

PENGHULU ISTIGHFAR : Mari kita amalkannya...اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّى لا إِلَهَ إِلا أَنْتَ ،
Ya Allah, Engkaulah Rabbku tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Engkau
خَلَقْتَنِى وَأَنَا عَبْدُكَ
Engkau telah menciptakan aku dan aku adalah hambaMu.
وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ
Dan aku tetap di atas perjanjian dan taatsetia terhadapMu dengan segala kemampuanku.
أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ
Aku berlindung denganMu daripada kejahatan yang aku lakukan
أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَىَّ ،وَأَبُوءُ بِذَنْبِى
Aku mengakui segala nikmatMu kepadaku dan aku mengakui dosa yang aku lakukan,
فَاغْفِرْ لِى فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلا أَنْتَ ،
Oleh itu ampunilah dosaku. Sesungguhnya tiada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Engkau.

KELEBIHAN UNTUK SESIAPA YANG MENGAMALKANNYA :

Sesiapa yang mengucapkannya pada siang hari ( pagi) dengan penuh keyakinan dengannya ) lalu dia meninggal dunia pada hari tersebut sebelum petang maka dia dari kalangan ahli syurga. Dan sesiapa yang mengucapkannya pada waktu malam ( petang ) dengan penuh keyakinan dengannya lalu dia meninggal dunia maka dia dari kalangan ahli syurga.” ( riwayat Imam al-Bukhari ).

Ajal tetap akan menjemput kita satu masa nanti. Berbahagialah sesiapa yang menemui kematian dalam keadaan mengamalkan sunnah ini. Amatlah rugi sekiranya amalan yang dijanjikan dengan syurga ini kita abaikan begitu sahaja. Semoga Allah memberi kekuatan agar kita mampu mengamalkannya.

WALLAHU TA’ALA A’LAM

Sabtu, 9 April 2011

PERBEZAAN MASYARAKAT - HADAPI SECARA SIMBIOSIS

Oleh Ahmad Sufyan Che Abdullah

Mengapa `burung gembala kerbau' dinamakan sedemikian rupa? Ya, kerana burung itu sentiasa berada di atas belakang kerbau seolah-olah penggembala kerbau. Mengapa burung itu berada di atas kerbau, adakah ia benar-benar mahu menjadi penggembala kerbau? Tentunya tidak, ia berada di atasnya kerana ada makanan di atas kerbau itu, iaitu serangga kecil dan kutu. Satu lagi soalan perlu ditanya: Tidakkah kerbau merasa marah kerana burung itu sentiasa hinggap di atas belakangnya? Memang kerbau tidak marah kerana burung itu membantu menghilangkan serangga dari tubuhnya, bahkan berterima kasih pula. Tetapi mungkin kita tidak dapat memahami bagaimana kerbau mengucapkan terima kasih kepada burung itu.

Itulah satu contoh interaksi dinamakan `simbiosis' antara organisma dalam sebuah populasi hidupan. Simbiosis adalah satu keadaan apabila organisma yang berbeza jenis saling membantu, memberi manfaat antara satu sama lain dalam sebuah populasi. Jika simbiosis sudah dapat difahami dengan sempurna, marilah luangkan masa menelusuri apa yang akan diperkatakan seterusnya.

Cukuplah realiti harian menjelaskan perbezaan ini. Antara kita dan rakan taulan sudah ada perbezaan terutama cita rasa pakaian, makanan atau genre muzik. Memang manusia dijadikan berbeza. Apa lagi kalau yang berbeza itu ialah bangsa, budaya, agama dan ideologi. Bermula daripada cita rasa makanan sehinggalah kepada perbezaan mazhab, daripada rentak muzik sehinggalah parti politik, kita dapat melihat kepelbagaian cara penerimaan dan cara berfikir dalam satu populasi manusia. Firman Allah lagi: Dan antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah kejadian langit dan bumi, serta kejadian kamu yang berbeza bahasa dan warna kulit. Sesungguhnya itu adalah tanda kebesaran-Nya bagi mereka yang mempunyai pengetahuan. (Ar-Rum: 22)

Sebagai pelajar, di tempat belajar pun ada pelajar yang bermacam kelas. Ada yang pintar, ada genius, ada separa pintar, ada yang kurang pintar. Jelas sekali terdapat perbezaan kecerdasan antara kita. Apabila di padang bola, sekali lagi dapat dilihat, terdapat perbezaan kelincahan dan kecergasan. Sebenarnya perbezaan ini adalah satu kepelbagaian yang mewarnai dunia dengan keceriaan dan ia perlu diterima dengan baik. Perbezaan adalah bukan alasan untuk kita berpecah belah. Firman Allah s.w.t: Sesungguhnya Kami menciptakan kamu terdiri daripada lelaki dan wanita, dan Kami jadikan pula kamu pelbagai bangsa dan puak untuk kamu berkenalan dan berkasih sayang antara kamu. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah dari kalangan kamu ialah yang paling tinggi takwanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Bijaksana. (Al-Hujurat: 13)

Bagi mereka yang tidak memahami Islam, perbezaan yang wujud dijadikan alasan kepada perpecahan. Perbezaan fikrah atau aliran pemikiran dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh wujud. Mereka cuba menafikan realiti dan fitrah kemanusiaan. Rentetan itu, wujudnya suara-suara sumbang yang cuba menafikan kewujudan empat mazhab utama dalam agama Islam (Hanafi, Maliki, Syafie dan Hanbali). Bahkan ada yang mahu agar hanya wujud satu mazhab sahaja!! Sudah tentu mustahil. Sekali pun kita merujuk kepada al-Quran dan as-sunah yang satu, tetapi al-Quran dan sunah meninggalkan ruang yang luas kepada para sarjana Islam untuk melakukan ijtihad mengikut apa yang mereka fikirkan sesuai dengan situasi, masa dan adat setempat mereka.

Sekali pun dalam Islam wujud pelbagai mazhab, mereka tetap bersatu kerana Islam menyediakan cara untuk bersatu: Akidah dan kasih sayang. Dalam banyak hadis yang sahih, iman dan kasih sayang sering kali dirangkaikan sekali gus di antaranya ialah hadis daripada Anas bin Malik r.a., sabda Rasulullah: Tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga kamu mengasihi saudara kamu seperti kamu mengasihi diri kamu sendiri. (Muttafaq Alaih). Bahkan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah s.a.w. menyifatkan perbuatan membuang halangan daripada mengganggu masyarakat dari jalanan adalah serendah-rendah iman!

Kalau hukum fikah boleh diimplimentasikan dalam pelbagai cara mengikut kesesuaian tempat dan masa, akidah Islam hanya satu, iaitu beriman kepada Allah, para malaikat, rasul-Nya, kitab-kitab yang diturunkan, Hari Kiamat dan ketentuan dan pelaksanaan Allah. Oleh itu, al-Quran dan as-sunah tidak memberi peluang kepada para cendekiawan untuk berselisih pendapat dalam soal ini. Dalam soal akidah, ayat-ayat yang diturunkan dalam al-Quran adalah bersifat kata putus yang jelas maksudnya, serta melalui hadis Rasulullah yang mutawatir yang sudah tidak dapat dipertikaikan lagi kesahihannya bahkan jelas maksudnya.

Dalam hal berkaitan dengan kehidupan seharian, kasih sayang dijadikan kunci perpaduan. Kasih sayang antara umat Islam adalah seperti saudara sendiri seibu dan sebapa. Sekalipun kita berbeza dari segi pendapat, tetapi kita mesti berkasih sayang dan menghormati pendapat orang lain.

Umat Islam bahkan disaran supaya tidak menzalimi dan menghormati penganut agama lain, selagi mereka tidak memerangi Islam. Tiada paksaan untuk memeluk agama Islam. Biarlah masyarakat bukan Islam melihat sendiri keindahan Islam dan biarlah mereka masuk dengan penuh kerelaan. Orang yang memeluk Islam secara paksa, iman, akidah dan Islam mereka adalah tidak sah di sisi Islam. Begitu sekali Islam menjaga perbezaan yang wujud.

Firman Allah dalam al-Quran: Dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah, (kitab Allah) dan janganlah kamu berpecah belah. Dan ingatlah akan nikmat Allah yang dikurniakan kepada kamu, tatkala kamu dahulu dalam keadaan bermusuhan, lalu Allah melembutkan hati-hati kamu, maka dengan nikmat Allah itu jadilah kamu bersaudara. (Ali Imran:103)

Perpecahan umat Islam merupakan kelemahan utama mereka. Musuh-musuh Islam seperti para syaitan dan para musyrikin amat menyukai hal ini. Mereka tidak jemu melakukan kerja-kerja mengadu-domba untuk mengapi-apikan mazmumah yang merupakan pencetus perpecahan.

Bagi mengelakkan perpecahan, langkah pertama ialah dengan menghapuskan sifat mazmumah dalam hati setiap orang Islam. Menurut Dr. Yusuf al-Qardawi, sifat ego, akan menutup kebenaran dan sifat berkepentingan diri, akan menghalang kemenangan.

Sabda Rasulullah: Orang mukmin itu ibarat satu binaan yang saling mengukuhkan. (Muttafaq Alaih). Dalam sebuah binaan, tidak semuanya bahan yang digunakan ialah papan. Tetapi bahan-bahan binaan terdiri daripada simen, papan, kayu, paku, besi dan lain-lain. Semua ini akan saling mengukuhkan walaupun ciri asasnya adalah berbeza.

Besi tidak boleh mendabik dada dengan kukuh strukturnya kerana tanpa simen dan konkrit yang membalutnya, ia hanya sebuah besi yang tidak berguna. Sifat ego dan berkepentingan diri ini mesti dihapuskan. Lantas sifat mazmumah ini hendaklah digantikan dengan sifat rendah diri dan ikhlas. Sifat rendah diri akan membuka pintu kebenaran dan sifat ikhlas akan menganugerahkan kemenangan kepada umat Islam.

Langkah kedua ialah dengan mengamalkan kehidupan secara simbiosis (seperti mana haiwan?). Jika antara kerbau dan burung yang tidak berakal itu boleh saling menolong, apatah lagi manusia. Perbezaan budaya, adat resam, cita rasa, pemikiran, parti politik atau sebagainya hendaklah dijadikan medium untuk bersatu.

Satu kumpulan yang memperjuangkan kebenaran dan syariah dalam masyarakat, tidak boleh mengakui bahawa kumpulan itu adalah lengkap dan tidak memerlukan kumpulan lain. Mungkin kita mempunyai kelebihan dan mungkin juga kita mempunyai kekurangan. Dan mungkin kelemahan kita dapat ditampung oleh kumpulan yang satu lagi. Begitulah satu kehidupan simbiosis.

Andainya dunia boleh berkata-kata, sudah tentu dunia akan selalu mengungkapkan rasa jemunya melihat perpecahan yang berpanjangan di kalangan umat manusia. Dunia mahukan umat Islam kembali bersatu untuk menuju zaman kegemilangan kali kedua. Islam dijanjikan akan bangkit pada akhir zaman dan saat itu sudah menghampiri. Dan ia semakin menghampiri jika dihampiri. Zaman kegemilangan Islam hanya akan berlaku jika umat Islam bersatu.

Buanglah perasaan picisan, segala bentuk dengki, ego dan kepentingan diri, jika ingin melihat Islam menguasai persada dunia. Sebelum Islam menjadi raja dunia, lantiklah mahmudah supaya menjadi raja hati. Jatuhkan mazmumah dan bunuhlah ia. Apabila mahmudah merajai hati, barulah agenda penyatuan dapat direalisasikan dengan cara memahami bagaimana kita boleh bersatu melalui perbezaan. Umpama sang kerbau dengan seekor burung, sesekali, manusia berakal perlu ditempelak sinis; contohilah cara hidup haiwan!

Sumber : http : //www.utusan.com.my/

Jumaat, 8 April 2011

Pelajari bahasa Arab tingkat pemahaman al-Quran

Oleh Muhammad Sabri Sahrir

Tingkat penghayatan maksud bacaan ibadat solat, lahir generasi Muslim celik agama

KEPENTINGAN bahasa Arab dalam komunikasi dan kehidupan seharian semakin bertambah dari sehari ke sehari. Kepentingan dan keperluan mempelajari satu daripada bahasa yang mempunyai antara penutur ramai di dunia ini tidak lagi terbatas kepada pembelajaran di sekolah dan institusi pengajian agama semata-mata

Bahasa ini juga bukan setakat medium untuk memahami sumber asas ilmu berkaitan Islam seperti fikah, tauhid, sejarah Islam dan sebagainya, malah menjadi satu bahasa kontemporari yang diperlukan dalam urusan seharian seperti komunikasi, teknologi, media massa, perdagangan dan perniagaan, pelancongan dan sebagainya. Menurut Dr Ramadan Abdul al-Tawwab (1994) dalam kitabnya Fiqh al-‘Arabiyyah, bahasa Arab adalah satu rumpun daripada susur galur bahasa Semitik yang dinisbahkan kepada seorang daripada anak Nabi Nuh AS dan orang pertama memperkenalkan istilah semitik ini ialah seorang orientalis bernama Schlozer.

Bahasa ini berkembang dan turut dipelajari pelbagai bangsa di serata dunia. Bahasa ini bukan saja menjadi bahasa ibunda bagi hampir 280 juta penduduk Arab di serata dunia (rujuk http://en.wikipedia.org/wiki/Arabic_language), bahkan bahasa ini menjadi bahasa penting bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia kerana kitab suci al-Quran al-Karim diturunkan dalam bahasa Arab.

Bahasa Arab mempunyai pengaruh yang amat besar terhadap bangsa dan bahasa Melayu dengan perkataan dalam bahasa Melayu yang berasal daripada bahasa Arab dianggarkan jumlahnya di antara 2000 hingga 3000 patah perkataan.

Huruf abjad Arab pula digunakan dalam penulisan Jawi walaupun didapati generasi kini khususnya generasi muda semakin kurang mahir dalam membaca dan menulis tulisan Jawi.

Dengan mempelajari dan memahami bahasa ini, kita dapat memahami dan mendalami pengertian dan pengajaran daripada al-Quran, hadis Rasulullah SAW dan mengkaji kitab muktabar ulama silam yang kebanyakannya ditulis dalam bahasa Arab bagi golongan yang mahir.

Bagi golongan yang mempunyai kemahiran sederhana dalam bahasa Arab, pengetahuan dalam bahasa ini dapat membantu mereka memahami maksud setiap bacaan dalam sembahyang, doa, wirid, zikir dan sebagainya.

Cuba kita tanya pada diri kita selama ini apakah kita faham maksud surah al-Fatihah yang wajib dibaca dalam ibadat solat seharian? Bagaimana pula dengan bacaan dalam solat lain seperti doa iftitah, doa qunut, bacaan dalam rukuk, sujud dan sebagainya?

Apakah kita akan berterusan menunaikan solat tanpa memahami maksudnya? Apakah kita memahami doa selepas solat yang dibaca oleh imam selama ini? Apakah cukup sekadar memahami bahasa Arab hanya membaca terjemahannya semata-mata? Tidak sama sekali kerana dengan mempelajari bahasa ini, kita akan dapat memahami makna dan maksud sesuatu perkataan, frasa dan ayat dengan lebih mendalam bukan setakat terjemahannya saja.

Kita akan dapat memahami sesuatu perkataan itu dari segi tatabahasa (nahu), binaan perkataan (sorof), makna (semantik) dan sebagainya yang menjadikan kita lebih menghayati maksud sesuatu bacaan dalam ibadat solat dan lain-lainnya.

Dari sini, kita akan dapat memahami hikmah pemilihan bahasa Arab sebagai bahasa al-Quran dan terpeliharanya kitab suci ini daripada sebarang penyelewengan hingga ke akhir zaman.

Justeru, mempelajari asas bahasa Arab serta kaitannya dalam ibadat solat dan doa penting seharian akan dapat menambahkan lagi rasa khusyuk dan ‘fokus’ ketika membacanya kerana dapat membantu menghayati maksud bacaan berkenaan.

Secara tidak langsung dapat membantu kita ‘berkomunikasi’ dengan Allah SWT dengan lebih lancar dan jelas. Usaha kerajaan memperkenalkan program J-Qaf di sekolah mengintegrasikan pengajaran dan pembelajaran Jawi, al-Quran dan Fardu Ain suatu usaha murni dan harus diberi pujian.

Program ini juga membuka peluang pekerjaan kepada graduan bidang Pengajian Islam dan Bahasa Arab menjadi warga pendidik dan guru yang dapat menyumbang ke arah pembinaan generasi Muslim yang celik al-Quran, Jawi dan Fardu Ain melalui bahasa Arab.

Pemikir Islam terkenal, Hassan al-Banna pernah berpesan di dalam wasiat 10 yang berbunyi: “Berusahalah sedaya upaya untuk bertutur dalam bahasa Arab yang betul kerana bahasa Arab yang betul itu satu-satunya syiar Islam.”

Oleh itu, marilah sama-sama kita mempelajari bahasa Arab supaya sekurang-kurangnya kita dapat memahami bacaan dan doa dalam ibadat seharian.

Peluang mempelajari bahasa ini termasuk masyarakat awam dan golongan profesional yang bekerja di pelbagai institusi pengajian tinggi seperti di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM), Universiti Malaya (UM), Akademi Pengajian Bahasa Universiti Teknologi MARA (UiTM), serta beberapa institusi pengajian tinggi yang lainnya yang sering terpapar dalam iklan di akhbar.

Peluang mempelajari bahasa ini boleh didapati di masjid dan surau, selain tuisyen persendirian yang dijalankan dari ke rumah ke rumah.

Peluang mempelajari bahasa suci bagi umat Islam ini amat banyak sekali di samping buku dan rujukan mempelajari bahasa Arab yang banyak terdapat di pasaran.

Syaikh al-Islam Ibn Taimiyyah rahimahullah pernah berkata dalam Ringkasan Iqtidha As-Sirat al-Mustaqim: “Sesungguhnya Allah SWT menurunkan kitab-Nya dengan bahasa Arab dan menjadikan Nabi-Nya penyampai Al-Quran dan As-Sunnah dari-Nya dengan bahasa Arab, menjadikan orang yang pertama kali masuk Islam berbicara dengan bahasa itu. Maka tidaklah agama difahami dengan baik dan benar kecuali dengan mempelajari bahasa Arab.

Penulis adalah pensyarah di Jabatan Kesusasteraan dan Bahasa Arab, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.

Sumber : http : //www.bharian.com.my/

Kesan fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan

Oleh Mohd Shukri Hanapi

Al-Quran beri panduan tidak pandang remeh, nilai kebenaran berita diterima

PERBUATAN saling memfitnah banyak berlaku dalam masyarakat hari ini yang bertepatan dengan hadis Rasulullah SAW bermaksud: "Akan muncul suatu ketika iaitu ilmu Islam dihapuskan, muncul pelbagai fitnah, berleluasanya sifat kedekut dan banyak berlaku jenayah." (Riwayat Muslim)

Fitnah diertikan sebagai sengaja mengadakan keburukan dan kekurangan orang lain, menokok tambah keaiban dan kelemahan orang serta memalsukan kebaikan sehingga menjadi keburukan. Ia boleh berlaku dalam bentuk lisan atau tulisan seperti surat layang, khidmat pesanan ringkas (SMS), laman web sosial dan e-mel.
Islam menganggap fitnah satu daripada sifat mazmumah (tercela) dan dilarang Allah seperti dalam firman-Nya yang bermaksud: “Fitnah itu lebih bahaya daripada pembunuhan.” (Surah al-Baqarah, ayat 191)

“Jangan kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang gemar menyebarkan fitnah.” (Surah al-Qalam, ayat 29).

Disebabkan terlalu banyak perkara palsu dan pembohongan dalam fitnah, pembuat fitnah biasanya menyembunyikan diri supaya tidak diketahui kerana tidak mahu bertanggungjawab dan menyedari perbuatan itu palsu.

Pembuat fitnah tidak berjaya jika tidak dibantu orang yang menyebarkannya. Sebab itu kedudukan pembuat fitnah dan penyebarnya sama dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka.

Perkara ini dijelaskan dalam hadis diriwayatkan daripada Huzaifah, katanya: “Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Tidak masuk syurga orang yang suka menyebarkan fitnah.” (Riwayat al-Bukhari)

Diriwayatkan juga daripada Abu Hurairah pada malam Israk dan Mikraj, Rasulullah SAW diperlihatkan dengan sekumpulan manusia yang menggunting lidah dan bibir mereka. Baginda bertanya kepada Jibril: “Siapakah mereka? Jibril menjawab: “Mereka ialah penyebar fitnah.” (Riwayat al-Tabrani).

Lazimnya perbuatan memfitnah berlaku didorong oleh tamak, iri hati dan mementingkan diri. Ia juga boleh berlaku jika seseorang lebih mengutamakan kedudukan dan keduniaan (harta benda) melebihi kepentingan agama.

Implikasi fitnah lebih dahsyat daripada membunuh. Jika membunuh hanya membabitkan orang tertentu dan berakhir pada masa tertentu, namun fitnah boleh menjatuhkan maruah seseorang dan seterusnya menimbulkan perpecahan, perbalahan, kemusnahan harta serta nyawa dalam jangka masa panjang yang sukar disekat.

Orang yang difitnah akan mempertahankan diri dan apabila tahap kesabarannya mula hilang menyebabkan ia bertindak lebih agresif dan di luar batas kemanusiaan.

Diceritakan, pada zaman dulu ada lelaki kaya menuju ke pekan untuk membeli hamba. Dia ditawarkan hamba lelaki yang tiada cacat cela kecuali gemar memfitnah. Lelaki itu menganggap fitnah perkara ringan dan remeh, maka dia membeli hamba berkenaan.

Selepas agak lama di rumah majikannya, hamba itu mula berkata kepada isteri lelaki itu bahawa suaminya ingin berkahwin lagi. Hamba itu mencadangkan isteri majikannya segera menggagalkan perkahwinan itu dengan ubat guna-guna iaitu mengambil bulu roma pada leher suaminya dengan menggunakan pisau tajam agar tidak terasa sakit ketika si suami tidur. Oleh kerana percaya si isteri berusaha mendapatkan pisau tajam.

Kemudian hamba itu memberitahu tuannya bahawa si isteri akan membunuhnya ketika dia tidur. Ketika pura-pura tidur, datang si isteri membawa pisau. Ketika lehernya dipegang lelaki itu segera bangun merampas pisau berkenaan lalu terus membunuh isterinya. Keesokannya keluarga si isteri menuntut bela atas kematian itu dengan berbunuhan antara kedua-dua pihak.

Kisah ini memberi pengajaran penting. Pertama, fitnah tidak boleh dianggap ringan dan remeh kerana boleh menimbulkan perpecahan, perbalahan, kemusnahan harta dan nyawa. Kedua, perlu menilai kesahihan berita di sampaikan seseorang.

Sebenarnya untuk menilai kebenaran berita yang disebarkan, al-Quran meletakkan panduan seperti dinyatakan. beberapa ayat al-Quran antaranya firman Allah bermaksud: “Wahai orang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah (untuk menentukan) kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu (mengenainya) sehingga menyebabkan kamu menyesali perkara yang kamu lakukan.” (Surah al-Hujurat, ayat 6).

Penulis ialah Felo Akademik Pusat Kajian Pengurusan Pembangunan Islam, Pusat Pengajian Sains Kemasyarakatan USM

Sumber : http : //www.bharian.com.my/