Selasa, 5 Jun 2012

Amalan Rejab : Palsu atau tulenABD RAZAK MUTHALIB

ALLAH SWT mengutus rasul dan menurunkan kitab serta disediakan batas arahan dan larangan kepada manusia. Inilah yang disebut sebagai syariat. Ini bertujuan supaya manusia mengabdikan diri dan mentauhidkan ALLAH SWT dalam semua keadaan dan tingkah lakunya.

Firman ALLAH SWT yang bermaksud: “Dan tidak Aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdikan diri kepada-Ku”. (Surah Al-Zariyat : 56) Segala bentuk ibadah tidak akan diterima ALLAH melainkan ia dilakukan dengan  penuh keikhlasan serta menepati cara yang dilakukan Rasulullah SAW. Ibadah yang tidak memenuhi dua syarat ini, tidak diterima ALLAH apatah lagi untuk diberi ganjaran.

ALLAH SWT berfirman yang bermaksud: “Maka sesiapa yang percaya dan mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, hendaklah dia melakukan amalan soleh dan janganlah mempersekutukan sesiapa pun dalam ibadah kepada  Tuhannya”. (Surah Al-Kahfi : 110) Imam Ibn Kathir (wafat 774 H) ketika mentafsirkan ayat ini menyatakan: “Sesiapa yang mengharapkan ganjaran serta balasan yang baik hendaklah dia melakukan amalan yang bertepatan dengan syariat ALLAH, dan hanya kerana ALLAH (ikhlas) serta tidak ada sekutu bagi-Nya.

Inilah dua rukun untuk diterima segala amalan, iaitu mesti dilakukan dengan ikhlas kepada ALLAH dan menepati syariat yang dibawa Rasulullah SAW”.  (Rujuk: Ibn Kathir, Tafsir al-Quran al- ‘Azim (Dimashq: Maktabah Dar al-Fiha’, cetakan ke-2, 1998), jilid 3, m/s 147).

Perlu ikut syariat

Menjadi kebiasaan sebahagian umat Islam untuk menghidupkan bulan Rejab dengan amalan tertentu. Persoalannya, adakah amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas dan menepati sunah Rasulullah untuk  melayakkan amalan tersebut diterima?

Menyentuh persoalan ikhlas, kemungkinan semua orang memilikinya, tetapi adakah amalan tersebut bertepatan dengan syariat dan sunnah Rasulullah? Justeru,  menjadi kewajipan ke atas Muslim untuk menyemak dan memastikan segala amalan yang dilakukannya bertepatan dengan syariat dan sama dengan cara Rasulullah SAW.

Antara amalan pada Rejab yang tidak menepati sunnah Rasulullah SAW ialah:

1) Menghidupkan malam ke- 27, dan dinamakan dengan malam al-Isra’ wa al-Mikraj.
Sememangnya peristiwa al- Isra’ wa al-Mi’raj adalah antara peristiwa  besar dan penting di dalam sejarah Islam. Ia bukti kebesaran ALLAH SWT dan kebenaran Nabi Muhamad SAW serta risalah yang dibawa baginda.

Sebahagian umat Islam menyambut dan menghidupkan malam tersebut dengan  amalan khusus dengan mengharapkan fadilat tertentu. Tetapi pendapat ini tidak tepat sepertimana yang disebut Syeikh Abdullah bin Abd al-Aziz bin Baz: “Malam ini (27 Rejab) yang dikatakan berlaku padanya peristiwa al-Isra’ wa al- Mi’raj, tidak ada satu hadis sahih pun yang menyebut mengenai tarikh peristiwa ini secara khusus. Di sisi ulama hadis, semua pendapat yang menyebut tarikh berlakunya peristiwa ini secara khusus adalah tidak benar daripada  Rasulullah.

Kepada ALLAH jua diserahkan segala hikmah di sebalik kerahsiaan ini kepada manusia. Sekiranya terdapat hadis sahih yang menjelaskan tarikh peristiwa ini pun, kita tetap juga tidak dianjurkan untuk menghidupkan malam ini dengan amalan khusus. Tidak juga untuk menghidupkannya dengan sebarang perayaan kerana Rasulullah dan Sahabat tidak pernah merayakannya dan tidak melakukan sebarang amalan yang khusus.

Sekiranya menghidupkan atau  merayakan malam ke-27 ini amalan yang disyariatkan, semestinya Nabi SAW akan menunjukkan panduannya sama ada dengan kata-kata atau perbuatannya.

Sekiranya amalan ini pernah dilakukan Baginda SAW, semestinya akan diketahui dan masyhur serta akan disampaikan golongan Sahabat kepada kita”. (Rujuk: Abdullah bin Abd al- Aziz bin Baz, al-Tahzir min al- Bida’, cetakan ke-3,  Uni. Islam Madinah, m/s 7).

2) Solat Raghaib
Solat ini dilakukan berdasarkan kepada hadis maudu’ (palsu) yang diriwayatkan Anas bin Malik, katanya: “Rasulullah SAW bersabda: Rejab bulan ALLAH, Syaaban bulan ku, dan Ramadan bulan umat ku... Dan tidak ada seorang pun yang berpuasa pada Khamis yang pertama dalam Rejab kemudian melakukan solat antara waktu Maghrib dan ‘Atamah (waktu sepertiga awal malam), iaitu dilakukan pada malam Jumaat  sebanyak 12 rakaat... - Hadis ini dimasukkan Ibn al-Jauzi, dalam kitabnya al- Maudhu‘at, jilid 2, m/s 124-125. Kemudian, Ibn al-Jauzi menyebut: “Hadis ini adalah palsu dan dusta ke atas Rasulullah SAW. Di dalamnya terdapat seorang  rawi yang bernama Ibn Jahdham yang terkenal dengan dusta, dan aku mendengar guruku; Abd al-Wahab berkata: Golongan rawinya majhul (tidak dikenali) dan disemak mengenai peribadi mereka ini di dalam semua kitab tetapi tidak  kutemui mengenai mereka”.

3) Berpuasa penuh Rejab
Sebahagian umat Islam akan berpuasa penuh sepanjang Rejab dan menganggap ia mempunyai fadilat yang khusus. Tetapi malangnya, fadilat khas amalan ini tidak  bersumberkan al-Quran atau hadis yang sahih. Bahkan ia diambil daripada hadis yang maudu’ (palsu).

1. Ibnu al-Jawzi menyebutkan daripada riwayat Muhamad bin Abdul -  Baqi daripada Abu Bakar Muhamad bin al-Hassan al - Naqqasy, daripada Abu Said RA bahawa Rasulullah SAW bersabda: “Rejab adalah bulan ALLAH, Syaaban bulan ku dan Ramadan bulan umat ku, maka siapa yang berpuasa bulan Rejab dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala dari ALLAH, maka dia wajib mendapat keredaan ALLAH Yang Maha Agung dan ditempatkannya di Syurga al- Firdaus yang tertinggi... - Ibnu al-Jawzi menyatakan hadis ini adalah palsu.

2. Ibnu Shahin meriwayatkan daripada  Ali RA daripada Harun bin ‘Antarah, Rasulullah SAW bersabda: “Sesungguhnya Rejab adalah bulan yang agung, maka sesiapa yang berpuasa sehari Rejab nescaya ALLAH menuliskan baginya puasa seribu tahun. Siapa yang  berpuasa dua hari Rejab maka Allah menuliskan baginya puasa dua  ribu tahun... - Menurut Ibnu ‘Arraq: Hadis ini adalah palsu tanpa syak lagi. Harun bin ‘Antarah pula disi Ibnu Hibban adalah seorang pereka hadis. Al-Hafiz Ibn Hajar  dalam menyentuh perkara ini berkata: “Tidak terdapat hadis yang boleh dijadikan hujah yang menyebut mengenai fadilat khusus Rejab, atau fadilat berpuasa (sepenuhnya) pada bulan ini, atau berpuasa sebahagiannya, atau  enghidupkan malamnya yang khusus”. (Rujuk: Ibn Hajar, Tabyin al-‘Ajab fi ma warada fi Fadhl Rajab, m/s 23).

Selain itu, terdapat amalan “Istighfar Rejab” yang disebutkan fadilatnya ialah sesiapa yang menulis atau menggantung atau  membawa atau membaca istighfar Rejab maka ia akan mendapat pahala sebanyak 80,000 pahala Nabi.

Ada juga sesetengah umat Islam yang menunaikan umrah pada bulan ini kerana dianggap mempunyai fadilat yang khusus jika dilakukan. Demikian sebahagian amalan yang biasa dilakukan umat Islam dalam Rejab yang tidak bersumberkan daripada Rasulullah SAW. Persoalan yang mesti diulang fikirkan lagi adakah amalan tersebut akan diterima oleh ALLAH  dan mendapat ganjarannya? Atau ia tidak mendapat apa-apa kecuali penat dan letih sahaja.

Semoga ALLAH SWT mengampunkan kesalahan yang dilakukan atas kejahilan kita. Marilah sama-sama untuk membanteras kegiatan penyebaran hadis palsu dalam kalangan umat Islam. Pastikan ibadah yang dilakukan benar-benar menepati sunnah Rasulullah SAW dan diiringi dengan keikhlasan kepada ALLAH SWT.

*Penulis ialah pensyarah di International Islamic  College (IIC)
Sumber : http : //www.sinarharian.com.my/

Tiada ulasan:

Catat Ulasan